خط مشی

واحد صنعتی برادران بهزادی از ابتدای آغاز به کار خود کیفیت و رضایتمندی مشتریان محترم را سرلوحه اهداف خود قرار داده و در این راستا، اقداماتی نظیر آموزش دوره ای پرسنل، به روزرسانی تکنولوژی و تجهیزات تولید، ممیزی داخلی مستمر و مدام و بکارگیری نیروی کار متخصص و متعهد را در دستور کار خود قرار داده است.