انواع قوطی کرم دوجداره

ظرف کرم 5 گریم کریستالی

نام :قوطی

سایز :5گرم

رنگ : قرمز

وضعیت : موجود

جنس : کریستال

ظرف کرم 10 گرمی کریستالی

نام :قوطی

سایز :10گرم

رنگ : صورتی

وضعیت : موجود

جنس : کریستال

قوطی کرم 25 گرم معجزه

نام :قوطی

سایز :25گرم

رنگ : قرمز

وضعیت : موجود

ظرف 60 گرم کریستالی

نام :قوطی

سایز :60گرم

رنگ : سفید

وضعیت : موجود

جنس : کریستال