انواع قوطی کرم تک جداره

قوطی 20 گرمی

نام: قوطی

وزن:7 گرم

مدل: تک جداره

سایز : 20 گرمی

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

نوع درب : درب پیچی

قیمت : 

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .

قوطی کرم 30 گرمی

نام: قوطی

وزن : 10گرم

مدل: تک جداره

سایز : 30 گرمی

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

نوع درب : درب پیچی

قیمت : 

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .

قوطی کرم 40 گرمی

نام: قوطی

وزن : 12گرم

مدل: تک جداره

سایز : 40 گرمی

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

نوع درب : درب پیچی

قیمت :

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .

قوطی 60 گرمی

نام: قوطی

وزن :14گرم

مدل: تک جداره

سایز : 60 گرمی

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

نوع درب : درب پیچی

قیمت :

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .

قوطی کرم 80 گرمی

نام: قوطی

وزن : 16 گرم

مدل: تک جداره

سایز : 80 گرمی

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

نوع درب : درب پیچی

قیمت :

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .

قوطی کرم 100 گرمی

نام: قوطی

وزن :19-20 گرم

مدل: تک جداره

سایز : 100 گرمی

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

نوع درب : درب پیچی

قیمت :

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .

قوطی 150 گرمی

نام: قوطی

وزن : 21 گرم

مدل: تک جداره

سایز :  150 گرمی

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

نوع درب : درب پیچی

قیمت :

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .

قوطی کرم 200 گرمی

نام: قوطی

وزن : 26-24 گرم

مدل: تک جداره

سایز : 200 گرمی

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

نوع درب : درب پیچی

قیمت :

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .

قوطی کرم 240 گرمی

نام: قوطی

وزن :32-30 گرم

مدل: تک جداره

سایز : 240 گرمی

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

نوع درب : درب پیچی

قیمت :

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .

قوطی 450 گرمی

نام: قوطی

وزن : 43-42 گرم

مدل: تک جداره

سایز :  450 گرمی

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

نوع درب : درب پیچی

قیمت :

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .

ظرف استون (لاک پاک کن)

نام: قوطی

مدل: تک جداره

جنس : پلاستیک

تعداد سفارش: نامحدود

قیمت :

وضعیت کالا: موجود

رنگ : آبی ، سبز، زرد ،قرمز ،سفید ، مشکی ، خاکستری،صورتی ، قهوه ای ، سفید و…

توضیح : قیمت ها در تیراژپائین متفاوت است . لطفا جهت اطلاع از قیمت ، با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید .